SUNDAY MORNING: BUỔI SÁNG THƯ GIÃN BÊN BỜ BIỂN

Sunday morning, praise the dawning. It’s just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning

bazaar-img_8268-18

Mẫu nam: Áo khoác, Lider. Mẫu nữ: Áo ren, XITA. Quần, Hà Trương. Vòng cổ, House of Dharma

 

bazaar-img_7150-11

Đầm dài, XITA

 

bazaar-img_6973-10

Đầm dài, XITA

 

bazaar-img_5730-02

Đầm, LI LAM

 

bazaar-img_9093-26

Đầm, LI LAM

 

bazaar-img_6808-07-bw

Chân váy, BOAIME

 

bazaar-img_6831-09

Chân váy, BOAIME

 

bazaar-img_6762-06

Chân váy, BOAIME

 

bazaar-img_6686-05-bw

Chân váy, BOAIME

 

bazaar-img_5474-01

Mẫu nữ: Áo ren, XITA. Áo khoác, Hà Trương

 

Đầm, LI LAM

Đầm, LI LAM

 

Mẫu nam: Áo khoác, Lider. Mẫu nữ: Bodysuit, XITA. Blazer, Hà Trương

Mẫu nam: Áo khoác, Lider.
Mẫu nữ: Bodysuit, XITA.
Blazer, Hà Trương

 

Áo khoác da lộn, XITA

Áo khoác da lộn, XITA

 

Đầm, BOAIME

Đầm, BOAIME

 

Mẫu nam: Áo khoác, Lider. Mẫu nữ: Đầm, BOAIME

Mẫu nam: Áo khoác, Lider.
Mẫu nữ: Đầm, BOAIME

 

Đầm, LI LAM

Đầm, LI LAM

 

Đầm, LI LAM

Đầm, LI LAM

Đầm, BOAIME

Đầm, BOAIME

Mẫu nam: Áo khoác, Lider. Mẫu nữ: Đầm, BOAIME

Mẫu nam: Áo khoác, Lider. Mẫu nữ: Đầm, BOAIME

Ảnh: BOBBY NGUYỄN. Fashion Director: SARAH NGUYỄN.

Trợ lý chụp ảnh: NOD LE, KIEN VO.

Stylist: EMIL VY. Trợ lý stylist: PHONG PHẠM.

Trang điểm và làm tóc: ĐINH TRẦN.

Models: UYÊN VŨ, LUCIEN ROBERT.

Retoucher: ANH LE. Bài: YENNIE TRAN

Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm