Chanel “tấn công” vào siêu thị?

Một "trung tâm mua sắm" vừa được mở tại Paris và chỉ hoạt động trong một ngày duy nhất, 4-3. Người sáng tạo ra nó chính là Karl Lagerfeld

Previous Next

Xem thêm