Đặt tạp chí Harper’s Bazaar dài hạn

Đặt tạp chí Harper's Bazaar dài hạn với giá 64.000 đồng/số. Giao báo miễn phí đến nhà & văn phòng.

Để đặt tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam, xin vui lòng đăng ký tại trạm bưu điện gần nhất với bạn. Giá 64.000 đồng / cuốn. Liên hệ thông tin để biết thêm chi tiết: 028 3519 2305.

Bạn cũng có thể mang tạp chí theo người với phiên bản kỹ thuật số. Nay, đọc tạp chí càng dễ dàng bằng app trên điện thoại cầm tay và máy tính bảng. Tải phiên bản Android | Phiên bản Apple iOS.