Đào tạo người mẫu tại trường Skylar Modeling School New York

Skylar Modeling School  đào tạo người mẫu trong nghệ thuật tạo dáng, nắm giữ thời điểm, và tạo ấn tượng lâu dài trên phim trường, sàn diễn và hơn thế nữa.

Skylar Modeling School là một trường đào tạo người mẫu có tiếng, dành cho những ai yêu thích bước vào ánh đèn sàn diễn và học nghệ thuật tạo dáng. Trường đặc biệt nổi tiếng với chương trình ngoại khoá “Người mẫu cuối tuần”, đào tạo học viên thành những người mẫu tự tin và tạo ấn tượng mạnh mẽ trên trường quay, sàn diễn và hơn thế nữa.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, sinh viên trau dồi kỹ năng bước đi trên sàn diễn và học các kiến thức cho việc hành nghề người mẫu. Phương pháp tiếp cận toàn diện của Skylar Modeling School chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp tỏa sáng trong ngành công nghiệp thời trang đầy cạnh tranh.

Dưới đây là các người mẫu tốt nghiệp khoá học khai giảng hồi đầu tháng Sáu.

Skylar Modeling School, a renowned institution in the fashion world, invites aspiring models to step into the spotlight and discover the art of pose and presence. Their flagship program, “Model Weekend” transforms students into confident and charismatic models, leaving a lasting impression on set, runway, and beyond. 

With expert instructors guiding them, students refine their skills, perfect their runway walk, and learn to navigate the business side of modeling. Skylar Modeling School’s holistic approach fosters self-assurance, resilience, and professionalism, preparing graduates to shine brightly in the competitive industry. At Skylar Modeling School, dreams take flight as students unlock their true potential and embark on a journey of empowerment and self-discovery.

Meet the models:

Người mẫu CARLY. Đầm, Lavanter Boutique.

DINOBI. Áo, Ron Dyce. Quần, Helena Magdalena.

ELEKTRA. Trang phục, Aishwarya Singhal.

FERUZA. Trang phục, Lavanter Boutique.

GISSELLE. Trang phục, Lavanter Boutique.

JASMINE. Trang phục, Gongdid Design.

KATHRINE. Áo khoác, Athanasiou. Váy, Leatheracci.

KIMBERLY. Trang phục, Maui x Lolita.

MADELYN. Trang phục, Myopenclozet.

RACHEL. Bộ đồ ôm, Ron Dyce.

RAHUL. Trang phục, Leatheracci.

REINE. Áo, Lavanter. Váy, Francini K.

SUBHASHINI. Trang phục, Ron Dyce.

TATIANA. Trang phục, Francini K.

Đăng ký học tại Skylar Modeling @skylarmodeling.

Photographer: Diane Zhao @diane_zhao.
Stylist: Sahron Amir @sahronamir.
Makeup: Monica Wu @monicamakeup22 & Chris Newburg @clnewburg.
Hair stylist: Kuki Alrawi @kukiny & Tyress Salmon @the_s0urce.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazar Việt Nam

Xem thêm