Lịch sử thời trang

Muốn trở thành một fashionista thực thụ hay một nhà thiết kế giỏi, nắm vững lịch sử thời trang là cần thiết nhất. Hãy điểm lại những thời khắc quan trọng nhất của thời trang trong lịch sử.